Πρακτικός Μηχανικός Συντήρησης Εργοστασίου στη ΘεσσαλονίκηΟ πελάτης…

Διεκδικήστε αυτήν την καταχώριση
  • Χωρίς τοποθεσία

Πληροφορίες Εταιρίας

Πρακτικός Μηχανικός Συντήρησης Εργοστασίου στη ΘεσσαλονίκηΟ πελάτης μας, εργοστάσιο τυποποίησης και συσκευασίας φρούτων στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση έναν Πρακτικό Μηχανικό Συντήρησης.Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα πιο κάτω προσόντα:Αδειούχοι πρακτικοί Μηχανικοί ή απόφοιτοι ΤΕΙ,Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε σύγχρονη βιομηχανική μονάδα, επιθυμητά εταιρίας τροφίμων ή φρούτων ειδικότερα,Να γνωρίζουν πολύ καλά εκτός από την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα,Να διαβάζουν μηχανολογικό σχέδιο,Να έχουν πολύ καλές γνώσεις χειρισμού υπολογιστών γραφείου και ιδιαίτερα εφαρμογών υπολογιστικών φύλλων.Τα κύρια καθήκοντα του κατόχου της θέσης θα είναι:- Ο έλεγχος και η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των βιομηχανικών μηχανών.- Η αντιμετώπιση βλαβών.- Η συμμετοχή σε δραστηριότητες προληπτικής συντήρησης.- Ο καθορισμός πλάνου συντήρησης και ετήσιου προϋπολογισμού.-Ο έλεγχος, η καταγραφή και η τήρηση αποθεμάτων ανταλλακτικών.- Η διατήρηση αρχείου που σχετίζεται με προσφορές και έντυπα συντήρησης.- Η έκδοση αναφορών με KPI’s που αφορούν τη συντήρηση. Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr (www.hrstrategy.gr)

Πρέπει να συνδεθείτε για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν τη θέση.


Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για αυτήν τη θέση και σε άλλες χρησιμοποιώντας το Διαδικτυακό Βιογραφικό σας. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να υποβάλετε το βιογραφικό σας και στείλτε την αίτησή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτόν τον εργοδότη.